aon-black 

aon.noseparater_lineNO_Kontakt_oss
G+LinkedinTwitter
NO_NewsletterDec_BannerLov om tjenestepensjon, (Hybrid pensjon) og endring i knekkpunkt i innskuddspensjonsloven er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2014.
Forskrift til innskuddspensjon endres fra samme tid (1. januar 2014). Foretak som har etablert innskuddspensjon før 1. januar 2014, kan benytte en overgangsperiode på 3 år for tilpasning av nye knekkpunkt i innskuddspensjon. Les mer her.

Det er lagt frem forslag til ny uførepensjon som skal tilpasses endringene i folketrygden fra 2015. Les mer her.

Ny lov om arbeidsskadeforsikring er utsatt igjen. Det skal legges frem en ny reform fra ny regjering. Les mer her.

Det er igjen tid for innberetning av premie til personforsikring og vi går kort igjennom reglene for dette. Les mer her.

Fortsettelsesforsikringer er viktig. Når det ikke sendes inn oversikt over navn og fødselsnummer på personalforsikringene, må dere selv huske på plikten til å informere om rett til fortsettelsesforsikring når ansatte slutter. Det er også viktig å huske på dette når personalforsikringene endres. Les mer her.

Frokostseminar
Hold av datoene til første frokostseminar over nyttår – programmet sendes ut på nyåret.
Oslo: 26. februar 2014,  Ekebergrestauranten
Stavanger: 11. mars 2014, Sola Strand Hotell